Hoppa till sidans innehåll

Vad är det vi säger?


Karate har många speciella ord. Här är en liten hjälp för att lära sig vad de olika tekniker och ställningar som man ska kunna efter första terminen heter, och lite fler uttryck som kan vara bra att kunna.

Eftersom karaten är internationellt utbredd är det viktigt att man använder samma termer överallt. I och med att sporten härstammar från Japan så är det japanska som används.

Det kan kännas som om det är många ord att lära sig, men mot slutet av första terminen brukar de flesta kunna merparten av dem. Iaf så pass bra så att när de hör ordet, vet de vilken teknik det är.

Beskrivning inom hakparentes [...] är den ordagranna japanska översättningen

 

Ställningar

立 Dachi [Ställning]

前屈立  Zenkotsu-dachi [Framåt böjd ställning]
Den vanligaste ställningen. Lång djup stabil ställning där främre knät är böjt, rakt bakre ben.

騎馬立 Kiba-dachi [Ryttare ställning, Monterad ställning]
Bred ställning, där man trycker knäna utåt, fötterna rakt framåt och ingen fot är framför den andra.

後屈立 Koukutsu dachi [Bakåt böjd ställning]
Fötterna på en linje, där man har främre benet nästan rakt, och bakre benet böjt, bakre foten ska peka åt sidan.

用意 Youi [Förberedande (ställning)]
Färdigställning, båda fötterna rakt fram, händerna vid sidan, lätt framför kroppen, knytna händer. Yoi betyder egentligen att man ska vara beredd och vissa högre kator har en annan ställning än den som beskrivs här.

正座 Seiza [Att sitta rakt (Alternativ betydelse: Att sitta korrekt)]
Sittande ställning, avslappnad på knä med rak rygg.

Slag

突き Tsuki/Zuki [Tryckande kraft (T.ex kraft i ett slag)]

直突き Choku-zuki [Rakt slag]
Enkelt slag rakt fram, utförs vanligast i Kiba-dachi.

逆突き Gyaku-zuki [Motsatt slag]
Rakt slag med den hand, vars fot är den bakre när slaget träffar, utförs normalt i Zenkotsu-dachi.

追い突き Oi-zuki [Uppföljande slag]
Rakt slag, med den hand vars fot är den främre när slaget träffar, utförs normalt i Zenkotsu-dachi.


Blockeringar

払い Barai [Svepande (Bokstavligen: Att betala)]

下段払い Gedan-barai [Lägre/låg svepning (Bokstavligen: Låg betalning)]
Svepande blockering från örat nedåt, för att täcka magen/underlivet.

受け Uke [Block (Bokstavligen "Att ta emot")]
Att du tar emot tekniken från din motståndare och därför blockerar den.

上げ受け Age-uke [Övre/hög blockering]
Blockering uppåt, för att skydda huvudet från tekniker framifrån.

外受け Soto-uke [Utanför blockering]
Blockering i sidled som kommer utifrån kroppen och går in.

内受け Uchi-uke [Inre blockering]
Blockering i sidled som kommer inifrån och passerar ut (startpunkten för blockeringen är handens motsatta höft).

手刀受け Shuto-uke [Hand svärd blockering]
Den blockering som utförs med öppen hand i Kokutsu-dachi .

 

Sparkar

蹴り Geri [Spark]

前蹴り Mae-geri [Framåt spark]
Snärtig spark rakt fram.

回し蹴り Mawashi-geri [Svängande spark]
En spark framåt som kommer från sidan.

横蹴上げ Yoko-keage [Horisontell uppstigande]
Snärtig spark åt sidan utförs i början från kiba-dachi

横蹴込み Yoko-kekomi [Horisontell avsmalnande]
Kraftfull spark åt sidan utförs i början från kiba-dachi

 

Målpunkter

上段 Joudan [Hög nivå]
Slagområde mot den högre delen av kroppen som inkluderar både axlar och huvud.

中段 Chuudan [Mellan nivå]
Slagområde mot midjan, över midjan och under axlarna.

下段 Gedan [Nedre/låg nivå]
Slagområde mot den nedre delen av kroppen. Allt som är under bältet

Räkneord

零 Rei [Noll]

一 Ichi [Ett]

二 Ni [Två]

三 San [Tre]

四 Shi [Fyra]
Eftersom Shi också kan betyda "döden" på japanska används i dagligt tal normalt uttalet Yon för fyra istället (jfr. "Heian Yondan, den fjärde Heian-katan).

五 Go [Fem]

六 Roku [Sex]

七 Shichi [Sju]
Kan också uttalas som Nana. Shichi påminner om Ichi och kan skapa missförstånd så därför är det vanligare att använda Nana i dagligt tal

八 Hachi [Åtta]

九 Kyuu [Nio]

十 Juu [Tio]

 

Övrigt

始め Hajime [Inledande/Starta/Börja]

止め Yame [Stanna/Avbryt/Sluta]

左 Hidari [Vänster]

右 Migi [Höger]

直って Naotte [Redo position]
Naotte betyder att man ska avsluta det man gör och ställa sig i position, redo för nästa teknik. Det används bland annat när man gjort ett antal tekniker och kommit till en vägg. Ordet betyder inte "vänd", men för att vara redo för nästa teknik måste man ju vända sig om!

礼 Rei [Buga]
Sägs ofta som det sista ordet av flera, där man börjar med att tala om vem/vilka/vad man ska buga för, t ex sensei-ni-rei (bugning för tränaren). 

基本 Kihon [Grundläggande (tekniker)]

形 Kata [Form/formulär/formlig skepnad]
Förutbestämt rörelsemönster av tekniker, för övning uppvisning eller tävling.

組み手 Kumite [Sparring (Bokstavligen "Grupp hand")]
Översätts ofta med det engelska "fight".

黙想 Mokusou [Meditation (Bokstavligen "Tyst idé/tanke") ]

立って Tatte [Stå upp]

正面 Shoumen [Vanlig yta]

Det är den vägg som är den främre delen av dojon, huvudväggen. Oftast har shoumen ett litet tempel som innehåller en ande för att beskydda teknikerna. De som tränar ska ha shoumen framför sig. Om en vägg har en dörr så kan den inte användas som shoumen för då är väggen inte en "vanlig yta"

押忍 Osu [Jag förstår/Jag följer (Bokstavligen "Tryckande ninja")]
Ett ord som används för att bekräfta varandra. Används som hälsning, för att visa att man förstår och så vidare. Osu används inte utanför kampsport och kan inte användas för att säga "jag förstår" i en vardaglig konversation på japanska

はい Hai [Ja]

いいえ Iie [Nej]

お互いに礼 Otagai ni rei [Bugning mot varandra]

先生に礼 Sensei ni rei [Bugning mot sensei]

先輩に礼 Senpai ni rei [Bugning mot senpai]

先生 Sensei [Lärare]

先輩 Senpai [Senior]

様態 Yotai [Läge/inställning] (容態 [Tillstånd] 要諦 [Inre väsen])
Yotai handlar om fysisk ställning, rak rygg och balans, men också om det intre tillståndet och den mentala beredskapen i alla lägen. Vanligaste användningen är nog ändå att rent fysiskt stå riktigt i sina tekniker.

När man talar om vilken ställning man ska inta, säger man först vilket ben som ska vara stödben, alltså det ben man har det mesta av tyngden på. Hidari-zenkotsu-dachi betyder alltså att vänster ben ska vara stödbenet. Eftersom stödbenet är framåt i zenkotsu-dachi blir det vänster ben som ska vara fram.

I kokoutsu-dachi har man ju tyngden på det bakre benet. Om man vill ha vänster sida framåt i kokoutsu-dachi måste man alltså säga migi-kokoutsu-dachi, eftersom migi betyder att tyngden ska vara på höger ben!

Ska en teknik utföras samtidigt som man intar en ny ställning, säger man namnet på ställningen först, innan tekniken (t ex hidari - zenkotsu-dachi - gedan-barai)

Efter att en anfallsteknik har namngets, namnger man målpunkten (t ex oi-zuki - joudan). Om ingen målpunkt anges är det underförstått att det är chuudan (kroppen (magen)).

Tekniker avslutas med Yame eller Naotte, däremellan gäller full koncentration, ordentliga ställningar och fokus.

Om inte annat sägs så gäller Yotai och att alltid ha blicken på motståndaren i alla tekniker.

Uppdaterad: 11 JUN 2017 15:13 Skribent: Jörgen Fors

 

 

Beställ profilkläder här!

Webshop CSC

CSC Merch

Postadress:
Carlskrona SC - Karate
Mikael Selinder, Parkvägen 15
37332 Nättraby

Besöksadress:
Tullskolans gymnastiksal, Polhemsgatan 2
37139 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 0705918272
E-post: info@carlskrona-shot...

Se all info