Hoppa till sidans innehåll

Vad är nödvärn?


Karate är inte bara sport, utan kan också användas till självförsvar. Men vad får man egentligen göra, och viktigare ändå vad får man inte göra? Här nedan följer valda utdrag ur lagtexten kring nödvärnsrätten som man bör känna till som karateutövare.

 

Nödvärn – ”Självförsvar”(Brottsbalkens 24 kapitel §1)

En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot:

  1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom
  2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtages på bar gärning
  3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg
  4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse.

Proportionalitetsprincipen:

  1. angrepp och försvar måste stå i rimlig proportion till varandra. Ju mer våld som används i angreppet desto mer våld kan krävas för att klara ett försvar.
  2. du har inte rätt till nödvärn längre än angreppet pågår. Då angreppet upphör, upphör även rätten till nödvärn.
  3. du bör utgå från att använda så lite våld som möjligt och ändå uppnå målet att avvärja angreppet.

Förklaring till lagtexten

Påbörjat innebär att angreppet pågår, slaget, sparken eller tillhygget är på väg mot målet, handen är på väg att gripa eller har redan gripit tag. Det är även påbörjat när angriparen klart är på väg mot offret.

Överhängande innebär att angreppet inte har påbörjats men det är mycket närstående i både tid och rum. T.ex. angriparen hotar att angripa och är så nära att han har möjlighet att sätta hotet i verket. Det måste även uppfattas som troligt att angriparen menar allvar med hotet.

Brottsligt angrepp innebär att det finns ett uppsåt och att fängelse kan följa på gärningen. En ofrivillig "knuff" utan uppsåt föranleder ej rätt till nödvärn.

Person innebär vilken person som helst. Det kan vara du själv eller annan person. Om någon blir angripen och har rätt till nödvärn, har var och en som kommer till hjälp samma nödvärnsrätt.

Egendom innebär all egendom oavsett vem som äger egendomen. Du kan dock inte hindra någon att angripa sin egen egendom med stöd av nödvärn.

Bar gärning innebär att Du måste se tillgreppet. Nödvärn gäller bara i direkt anslutning i tid till bar gärning.

Försöker tränga in i hus... innebär att Du har rätt att stoppa någon som vill in på området eller i lokalen om Du vet att personen inte får vistas där av någon orsak.

Den som olovligen trängt in i... innebär att Du får avlägsna (avhysa) den som olovligen har tagit sig in på området eller i lokalen.

Angreppets beskaffenhet innebär det sätt som angreppet utförs påoch hur kraftigt det är och om det är med tillhyggen eller vapen.

Det angripnas betydelse innebär hur betydelsefullt (värdefullt) det angripna är. Är det en människa finns det givetvis ingen begränsning av hur betydelsefull den är. När det gäller egendom, materiella ting, får Du använda betydligt mindre våld i nödvärn än när det gäller försvar av en eller flera människor.

Uppdaterad: 11 JUN 2017 15:14 Skribent: Fredrik Martinsson

 

 

Beställ profilkläder här!

Webshop CSC

CSC Merch

Postadress:
Carlskrona SC - Karate
Mikael Selinder, Parkvägen 15
37332 Nättraby

Besöksadress:
Tullskolans gymnastiksal, Polhemsgatan 2
37139 Karlskrona

Kontakt:
Tel: 0705918272
E-post: info@carlskrona-shot...

Se all info